4.7.2017.
Sažetak revidiranih financijskih izvještaja uz mišljenje revizora i ovlaštenog aktuara
Sažetak revidiranih financijskih izvještaja uz mišljenje revizora i ovlaštenog aktuara
30.6.2017.
Izvješće o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje emitenta
U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanja na tržištu vrijednosnih papira objavljujemo Izvješće o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje emitenta
1.6.2017.
Obavijest o sazivanju skupštine društva
Skupština Croatia osiguranja d.d. sa sjedištem u Mostaru održat će se u ponedjeljak, 26.6.2017. godine s početkom u 11,00 sati. Skupštna će se održati u prostorijama Podružnice Društva u Ljubuškom, ul. Sestara Milosrdnica bb.
Štedno osiguranje djece
Osiguranje života
Odaberite prodajno mjesto:
Direkcija Kontaktirajte nas Mapa
Adresa: Kardinala Stepinca b.b., 88000 Mostar
Telefon: +387 (0)36 446 700 Faks: +387 (0)36 446 701
E-pošta: