Osiguranje od automobilske odgovornosti

Vozilo u prometu predstavlja potencijalnu opasnost da se njegovom uporabom nanese šteta trećim osobama.

Da bi se zaštitile žrtve u prometu, vlasnici motornih vozila zaključuju obvezno, zakonom propisano, osiguranje od automobilske odgovornosti.

Uz temeljni oblik osiguranja od automobilske odgovornosti moguće je ugovoriti i posebne oblike osiguranja i to:

 • osiguranje vozila za vrijeme probnih vožnji i boravka u skladištima;
 • osiguranje vozila za vrijeme dopremanja na vlastitim osovinama ("per axe");
 • osiguranje motornih vozila sa probnim tablicama;
 • osiguranje motornih vozila sa privremenim tablicama i
 • osiguranje vozila za vrijeme mobilizacije od strane vlasti i za vrijeme samozaštitnih akcija (vozila na vojnoj vježbi, na vježbama jedinica civilne zaštite i na akcijama vatrogasnih jedinica).

Croatia Asistencija - Pomoć na cesti

Croatia Asistencija će Vam omogućiti besplatnu pomoć na cesti u slučaju prometne nezgode, kvara na vozilu, nemarnog rukovanja vozilom i vanjskih utjecaja. Vrijedi 12 mjeseci od datuma ugovaranja, a vezana je uz vozilo tj. broj šasije tako da usluge može koristiti bilo koja osoba koja upravlja vozilom, bez obzira bila ona vlasnik, osiguranik ili ne.

Paket Croatia Asistencije uključuje usluge:


Kontaktni centar Neograničeno
Pomoć na cesti 400 KM
Prijevoz vozila 900 KM
Zamjensko vozilo 2 dana / 100 KM po danu
Smještaj za vozača i suputnike 1 dan / 100 KM po osobi
Čuvanje vozila 7 dana
Dostava vozila nakon popravka 50 KM

Osiguranje vrijedi i primjenjuje se na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije. Croatia Asistenciju mogu zaključiti fizičke i pravne osobe i to za sva osobna i laka gospodarska vozila (do 3,5t ukupne dopuštene mase).
Cijena paketa je 25 KM bez obzira na marku, tip i starost vozila.

Zaštita CO bonusa

Sačuvajte svoj bonus čak i ako prouzročite nezgodu

U slučaju da skrivite prometnu nezgodu, Vaš bonus kod izrade sljedeće police obveznog autoosiguranja bit će umanjen za 3 premijska stupnja (najčešće 15%). Ovaj bonus prati se na državnoj razini i ne ovisi o osiguravajućoj kući. Međutim, odaberite li zaštitu CO bonusa, osigurat ćete da Vaša polica u Croatia osiguranju uvijek bude jednako povoljna.

Međunarodna karta osiguranja

Za putovanje osiguranika motornim vozilima u zemlje članice sistema međunarodne "zelene karte", u kojima registarska tablica nije dokaz o postojanju osiguranja od AO, izdaje se međunarodna "zelena karta" kao dokaz o postojanju osiguranja o AO.

Međunarodna "zelena karta" izdaje se za vozila registrirana u BiH i ne može se izdati za razdoblje kraće od 15 dana.

Izdavanje "zelene karte" naplaćuje se 4,00 KM.

Djelomično kasko osiguranje

Djelomično kasko osiguranje je osiguranje od samo određenih grupa rizika. Može se ugovoriti tako da osiguranjem budu obuhvaćeni sljedeći rizici odnosno troškovi:

Kombinacija A požar, udar groma, eksplozija, oluja, tuča, snježna lavina, pad zračne letjelice, pad ili udarac nekog predmeta, poplava, bujica ili visoka voda – može se ugovoriti samostalno
Kombinacija D lom i oštećenje standardno ugrađenih stakala na motornom vozilu (osim stakala na svjetlima i zrcalima) kao i štete koje su nastale sudarom sa divljači ili domaćim životinjama na standardno ugrađenim staklima na motornom vozilu (uključujući stakla na svjetlima i zrcalima) – može se ugovoriti i samostalno i uz puno kasko
Kombinacija F troškovi vuče odnosno prijevoza osobnog vozila do najbliže radionice ili odlagališta ako vozilo nije u voznom stanju zbog ostvarenja osiguranog slučaja ili kvara – ugovara se uz puni kasko i vrijedi samo za osobna vozila
Kombinacija H oštećenja ili uništenja koja su nastala padom snijega ili leda s krova zgrade ili dijelova zgrade na vozilo – može se ugovoriti uz puni kasko i samostalno
Kombinacija I najam osobnog ili teretnog vozila do 1 tone nosivosti korisnog tereta, ako je vozilo osiguranika uništeno, nestalo ili oštećeno iz bilo kojeg od rizika koji su obuhvaćeni osiguranjem punog automobilskog kaska - ugovara se uz puni kasko i vrijedi za osobna vozila i teretna vozila do 1t

Osiguranje automobilskog kaska

Motorno vozilo predstavlja vrijednu imovinu koja uporabom može biti oštećena, uništena ili otuđena što može ozbiljno narušiti imovinsko stanje vlasnika. Ukoliko sklopite kasko osiguranje u našoj kući, mi Vam jamčimo naknadu štete na Vašem vozilu nastale u prometnoj nezgodi i onda kada ste Vi skrivili nezgodu ili kada je vozilo uništeno ili oštećeno bez Vašeg znanja.

Kasko pokriva rizike:

 • prometne nezgode, prevrnuća, iskliznuća, požara, groma, tuče, oluje i eksplozije
 • pada ili udarca nekog predmeta, zlonamjernih postupaka trećih osoba
 • krađa vozila uz mogućnost franšiza za rizik krađe

Osim vozila, kod kasko osiguranja, moguće je osigurati i:

 • prtljagu u automobilu (stvari za osobne potrebe)
 • putne kolekcije uzoraka robe
 • alati pribora za obavljanje profesionalne djelatnosti
 • naknadno ili nestandardno ugrađene dijelove i opremu

Popusti koje Vam nudimo za kasko osiguranje:

za svaku godinu bez štete 10%
za invalide i ratne vojne invalide s 80% tjelesnim oštećenjima 10%
na starost vozila 10%-40%
za policu autoodgovornosti 20%
plaćanje gotovinom 10%
za ugrađeni zaštitni uređaj protiv krađe (kada je rizik krađe ugovoren) 10%

Što treba učiniti kada se dogodi prometna nezgoda?

 • pomozite ozlijeđenim osobama
 • osigurajte mjesto prometne nezgode
 • obavijestite najbližu postaju prometne policije
 • razmijenite podatke s ostalim sudionicima prometne nezgode
 • nastalu štetu prijavite našoj najbližoj poslovnici

Sa sobom ponesite:

 • vozačku i prometnu dozvolu
 • ključeve automobila (ako prijavljujete krađu)

Nakon toga:

 • detaljno opišite štetni događaj
 • ako je moguće dogovorite odmah mjesto i vrijeme izvida štete
 • dogovorite način isplate štete (po računu ili nagodbi)

Naši će Vam zaposlenici dati sve potrebne upute za daljnje postupanje.