11.8.2020.
Polugodišnje izvješće o poslovanju emitenta
Izvješće o poslovanju emitenta u razdoblju od 01.01.2020. do 30.06.2020.
7.8.2020.
Sažetak revidiranog izvještaja za 2019. godinu
Sažetak revidiranog izvještaja za 2019. godinu
22.7.2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje emitenta
Izvještaj o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje emitenta
Štedno osiguranje djece
Osiguranje života
Odaberite prodajno mjesto:
Direkcija Kontaktirajte nas Mapa
Adresa: Kardinala Stepinca b.b., 88000 Mostar
Telefon: +387 (0)36 446 700 Faks: +387 (0)36 446 701
E-pošta: