22.7.2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje emitenta
Izvještaj o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje emitenta
9.7.2020.
Izvještaj neovisnog revizora za 2019. godinu
Izvještaj neovisnog revizora
8.6.2020.
Obavijest o sazivanju redovne skupštine društva
Redovna skupština Croatia osiguranja d.d. sa sjedištem u Mostaru održat će se u četvrtak, 25.06.2020. godine s početkom u 11.00 sati. Skupština će se održati u prostorijama Podružnice Društva, ul. Sestara Milosrdnica br. 19 u Ljubuškom.
Štedno osiguranje djece
Osiguranje života
Odaberite prodajno mjesto:
Direkcija Kontaktirajte nas Mapa
Adresa: Kardinala Stepinca b.b., 88000 Mostar
Telefon: +387 (0)36 446 700 Faks: +387 (0)36 446 701
E-pošta: