Što učiniti u slučaju nastanka prometne nezgode, ozljeda, provalne krađe, požara, puknuća cijevi i sl.?

Kod nastanka sličnih situacija znamo da vam trenutak nije ugodan, zato vam želimo maksimalno olakšati proces prijave osiguranog slučaja. Kroz jednostavan proces prijave i obrade odštetnih zahtjeva, uz visoku razinu stručnosti i susretljivosti naših djelatnika, želimo ostvariti krajnji cilj a to je zadovoljstvo i osjećaj sigurnosti naših osiguranika.

Na ovoj stranici naći ćete sve informacije koje su vam potrebne prilikom prijave osiguranog slučaja.

Ovom prilikom još jednom vam želimo iskazati zahvalnost što ste povjerenje u osiguranju vaše imovine i života poklonili Croatia osiguranju d.d.
Brzina i kvaliteta rješavanja odštetnih zahtjeva je ono što Croatia osiguranje d.d. usprkos brojnim izazovima čini prisutnom preko 130 godina, a ozbiljnost pristupa poslovima osiguranja najbolje je prikazan našim sloganom ''Za sva vremena''.

Ukoliko imate ikakvih dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite putem

Kako prijaviti osigurani slučaj po ugovorenoj polici?

Odštetni zahtjev podnosi se na predviđenom obrascu, ovisno o vrsti ugovorenog osiguranja, kojeg možete preuzeti:

Prijavu odštetnog zahtjeva preporučamo izvršiti odmah po nastanku štetnog događaja, a ukoliko se radi o tjelesnim povredama nakon završetka liječenja.

Prijava štete se može izvršiti:

  • neposredno u bilo kojoj od naših poslovnih jedinica,
  • poštom na adresu: Croatia osiguranje d.d., Nikole Kordića b.b. 88320 Ljubuški,
  • usmeno telefonom ili na broj fax-a – kontakte potražite u našem adresaru i
  • putem e-maila na adresu: stete-info@crosig.ba

Prijave podnesene telefonom ili usmeno, moraju se pismeno potvrditi.

Dostavljanje dokumentacije

Po ispunjavanju obrasca i pribavi potrebne dokumentacije za prijavu odštetnog zahtjeva isti se podnosi nadležnoj stručnoj službi Croatia osiguranja:

Postupak nakon izvršene prijave štete

Ukoliko se radi o materijalnoj šteti gdje je vozilo pokretno, procjena na vašem vozilu će se obaviti odmah po zaprimanju prijave štete, a ukoliko to nije izvedivo, sa procjeniteljem će se dogovoriti termin i mjesto procjene.

Ako se radi o nepokretnom vozilu ili o šteti na imovini, naš će vam se procjenitelj telefonski najaviti radi obavljanja radnje procjene štete najkasnije u roku od 3 dana od izvršene prijave. Nakon obavljanja poslova procjene možete pristupiti otklanjanju štete, popravkom ili na neki drugi načina zavisno o vrsti štete. Za slučaj da se naknadno utvrde dodatna oštećenja, dužni ste o tome izvijestiti procjenitelja radi sačinjavanja dopunskog izvida štete.

Ukoliko se radi o tjelesnim povredama moguće je da ćete biti pozvani na liječnički pregled o čemu ćete biti pisano obaviješteni u zakonom propisanom roku od dana izvršene prijave štete. Ukoliko vam se u tom smislu ne javimo, to najčešće znači da se predmet može rješavati temeljem dostavljene dokumentacije.

Dodatna pojašnjenja / dokumentacija

Ukoliko utvrdimo da su za rješavanje za obradu vašeg odštetnog zahtjeva potrebne dodatne informacije ili dokumentacija, o tome ćete biti posebno pismeno obaviješteni u zakonom propisanom roku od dana zaprimanja zahtjeva.

Odluka i obavještavanje

Nakon izvršene obrade odštetnog zahtjeva, pisanim putem ćemo vas obavijestiti u svezi s isplatom odštete ili drugim načinom rješenja zahtjeva.

Postupanje po prigovoru

Postupku obrade svakog odštetnog zahtjeva pristupamo profesionalno i odgovorno. No naravno, moguće je da ponekad nastane nezadovoljstvo načinom na koji je zahtjev riješen. Ukoliko niste zadovoljni odlukom ili postupanjem Croatia osiguranja u postupku obrade vašeg odštetnog zahtjeva, možete podnijeti obrazloženi pismeni prigovor na jedan od sljedećih načina:

  • osobno na adresi naših prodajnih ureda,
  • poštom na adresu: Croatia osiguranje d.d., Nikole Kordića b.b. 88320 Ljubuški,
  • drugim sredstvima veze (fax, e-mail i sl.) - kontakte možete pronaći u našem adresaru.

O vašem prigovoru smo dužni donijeti pisanu odluku u zakonom propisanom roku od dana zaprimanja, a ukoliko su za njegovo rješavanje potrebni dodatni izvidi ili dokumentacija o tome ćete biti pisano obaviješteni u istom prethodno navedenom roku.

Informacije tijekom postupka rješavanja odštetnog zahtjeva

O svim potrebnim informacijama/radnjama za rješavanje vašeg odštetnog zahtjeva redovito ćemo vas pismeno informirati, a ukoliko vas zanimaju dodatne informacije možete se obratiti:

  • zaduženom djelatniku za rješavanje vašeg odštetnog zahtjeva,
  • putem besplatnog telefona 0800 8 1884 ili e-mail stete-info@crosig.ba,
  • kao i vašem prodajnom savjetniku.

Dokumente za prijavu štete možete pronaći u rubrici Dokumenti za preuzimanje, te ih zajedno s eventualnom dodatnom dokumentacijom dostavite osiguratelju.