Ukratko o osiguranju kredita

Osiguranje otplate kredita je osigurateljno pokriće ciljano razvijeno kako bi u slučaju ostvarenja ugovorenih rizika korisnicima kredita (fizičkim osobama) pružilo pomoć u redovitoj otplati kredita.

Osiguranje otplate kredita je ugovoreno kao grupno osiguranje kod kojega banka nastupa u ulozi ugovaratelja osiguranja a korisnik kredita, ukoliko ispunjava predefinirane uvjete, ima mogućnost pristupiti osiguranju prema uvjetima ugovora zaključenog između banke i osiguratelja čime postaje osiguranik.

Osiguranjem je moguće pokriti rizik nemogućnosti plaćanja kredita uslijed nastupa slijedećih događaja:

  • Privremena potpuna nesposobnost za rad (bolovanje)
  • Nezaposlenost (otkaz)
  • Smrt uslijed nesretnog slučaja ili bolesti

U slučaju nastanka osiguranog slučaja Osiguratelj naknadu štete isplaćuje Banci na račun kredita po ugovoru o kreditu na koji se odnosi osiguranje s ciljem smanjenja kreditnog zaduženja Osiguranika ili potpune isplate duga.

Kada, kako i gdje prijaviti štetu iz grupnog osiguranja otplate kredita?

U slučaju nastupa štetnog događaja iz osiguranja otplate kredita potrebno je bez odlaganja podnijeti prijavu štete, upute možete pronaći ovdje.