Primjer 1 - Individualno osiguranje života

Croatia osiguranje vam pruža mogućnosti osiguranja od nesretnog slučaja, prilagođene vašim željama, zanimanju i aktivnostima. I to uz vrlo povoljnu premiju. Dodatne informacije možete pronaći ovdje.

Ugovor na 20 godina, ženska osoba 25 godina starosti.

Godišnja premija 1.200,00
Osiguranje života
Osigurana svota za doživljenje 24.300,00 + dobit *
Osigurana svota za slučaj smrti uslijed bolesti 24.300,00 + do tada ostvarena dobit
Osigurana svota za slučaj smrti uslijed nezgode 72.900,00 + do tada ostvarena dobit
Dopunsko osiguranje od nezgode
Godišnja premija 40,00
Osigurana svota za trajni invaliditet: 27.000,00
Osigurana svota za 100 % invaliditet zbog nesretnog slučaja: 40.500,00
Dnevna nadoknada za liječenje u bolnici zbog nesretnog slučaja: 16,00
Vrijednosti su izražene u KM

Primjer 2 - Štedno osiguranje djece

Za dijete staro 6 mjeseci otac želi ugovoriti štedno osiguranje djece s godišnjom premijom u iznosu od 800 KM i trajanjem od 20 godina.

Godišnja premija 800
Trajanje osiguranja: 20 godina
Osigurana svota za doživljenje 17.640,57 + dobit *
Vrijednosti su izražene u KM